Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io

Uw project succesvol opstarten met Up-and-Running van ORGfit

ORGfit heeft in samenwerking met projectexpert Guido Fröhlichs (CAP-able)
een nieuw product ontwikkeld onder de naam Up and Running. Up and 
Running zorgt voor het succesvol opstarten van uw project maar ondersteunt ook in het vlot trekken van vastgelopen projecten. Hierdoor draagt Up and Running bij aan een besparing op projectkosten, vergroot de betrouwbaarheid en geeft meer inzicht in de uitvoering van het project.

Een goed begin is het halve werk! Dit geldt ook voor het werken in projecten. Een succesvol project begint bij een goede basis. Dat betekent dat zowel de projectorganisatie als ook de organisatie in het algemeen goed ingericht en volledig startklaar dienen te zijn om het project succesvol uit te voeren. Het fundament van het project wordt dus al gelegd tijdens de Project Start Up.

Samen met Guido hebben onze ORGfit-professionals, op basis van hun jarenlange ervaring en expertise binnen projecten, een twinigtal projectrubrieken benoemd om vervolgens aan elk van deze projectrubrieken een tiental best practices te koppelen.

Dit stelt ons in staat om voor elk willekeurig project een gedegen advies te kunnen geven over hoe het project en de projectorganisatie ingericht dienen te worden. Zo legt u een stevig fundament voor een succesvol project!

Vlottrekken vastgelopen projecten
Ook als u niet aan de vooravond van uw project staat, maar er midden in zit kan ORGfit u ondersteunen. Wellicht komt u wel tot de conclusie dat uw project niet helemaal naar wens verloopt of misschien zelfs wel helemaal vastloopt.
In dat geval is het belangrijk om te achterhalen WAAROM uw project vastloopt en WAT er moet gebeuren om uw project weer vlot te trekken. Om hier invulling aan te geven heeft ORGfit samen met CAP-able een scan ontwikkeld, waarmee in een kort tijdsbestek van ongeveer twee weken inzicht wordt verkregen in de belangrijkste oorzaken voor het stagneren van uw project.

Door middel van gerichte interviews uit te voeren met de projectleider, projectleden, stuurgroepleden en de stakeholders analyseren we het verloop van het project. Zodoende kunnen we enerzijds in beeld brengen wat er goed loopt binnen het project, maar anderzijds ook welke knelpunten er verholpen dienen te worden om het project weer op gang te trekken.
Middels een overzichtelijk diagram brengen we in één oogopslag in beeld welke componenten binnen het project niet goed zijn ingericht en waar de oorzaak hiervan ligt. Tevens wordt per component toegelicht welke verbeteringen noodzakelijk zijn om het project weer nieuw leven in te blazen.

Na afloop van de scan ontvangt u van ons een overzichtelijk rapport met daarin op maat gesneden aanbevelingen voor het vlottrekken van uw project. Desgewenst ondersteunen we u graag bij het implementeren van de aangereikte aanbevelingen om de performance van uw projectorganisatie te verhogen en uw project tot het gewenste resultaat te leiden.
Wilt u meer weten over Up and Running, neem dan contact op met ORGfit. We helpen u graag verder.

Gerelateerde berichten