Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io

Ik werk nog niet agile! Is dat erg?

Het korte antwoord is: Erg is het niet, wel jammer. Bestuurder, directeur of manager, op elke plek in de organisatie is de uitdaging om meer en sneller te verbeteren voelbaar. Aan (verbeter-)projecten dan ook geen gebrek in de meeste organisaties. Kostbare uren en euro’s die ervoor moeten zorgen dat uw klanten (nog) beter bediend worden, uw resultaten verbeteren en uw medewerkers kunnen excelleren.


Anders denken én anders doen

Juist daar liggen dan ook de kansen! Wij zien organisaties onder deze verbeterdruk vooral meer van hetzelfde doen. Nog meer plannen, nog meer projecten en – helaas – niet nog meer resultaat. Het Agile gedachtengoed – en SCRUM als projectaanpak – geven organisaties nieuwe mogelijkheden. Door anders te denken maar vooral anders te doen zien we meer aandacht, meer energie maar zeker ook meer resultaat.  Door bij elke veranderopdracht bewust te kiezen voor de best passende aanpak (en nee, dat is niet altijd SCRUM) komt er echt beweging in de organisatie.  

Al een beetje enthousiast? Of tenminste nieuwsgierig? Dan toch kort een stukje inhoud over Agile en Scrum…


Wendbaarheid is cruciaal voor een optimaal resultaat

Bovenal is AGILE gebaseerd op hedendaags realisme. Hoewel we het graag anders zouden willen geldt voor de meeste projecten dat:

  • De klant (of opdrachtgever) pas onderweg ontdekt wat hij echt wil
  • Het team gaandeweg leert hoe dat te realiseren
  • Er onderweg van alles verandert 

Voor veel van onze klanten de realiteit van alle dag. Wendbaarheid in denken en doen zijn dus cruciaal om projecten maximaal te laten bijdragen aan de realisatie van uw strategie.
Met SCRUM als werkvorm voor uw projecten beschikt u over teams die maximaal kunnen inspelen op nieuwe inzichten onderweg. Ook hier kort een stukje inhoud. 


Een succesvolle implementatie

Scrum is een werkwijze voor teams om kortcyclisch resultaten op te leveren. Elke activiteit, werkvorm en product in SCRUM helpt het team zichtbare resultaten op te leveren, met focus te werken en continu te verbeteren. Met twee rollen (ProductOwner en ScrumMaster) die het team helpen focus te houden op het resultaat, is het multi-disciplinaire team het middelpunt van Scrum. Scrumteams werken in vaste iteratieve cycli van 1 tot 4 weken. Aan het eind van elke cyclus bespreekt het team de voortgang, krijgt feedback van ‘de klant’ en maakt alle nodige aanpassingen om hun doel te bereiken. Een succesvolle SCRUM-implementatie is niet alleen zichtbaar en voelbaar voor het SCRUM-team. Ook de klant, de opdrachtgever en het management zullen het verschil ervaren. Meer betrokken, meer energie, meer resultaat!  

Om daar te komen hebben wij onze opdrachtgevers laten kennis maken met Agile SCRUM, met het management doorleefd wat de keuze voor Agile SCRUM de organisatie kan opleveren maar ook wat er voor nodig is om daar te komen. Vanuit deze basis maken we samen een bewuste keuze. Pas daarna starten we met het opleiden van de mensen, kleinschalig experimenteren en doorpakken naar een organisatie die slagvaardig projecten realiseert. 

Wil je weten hoe we  kunnen helpen om ook jouw organisatie wendbaar te maken, lees dan hier verder!

De komende maanden delen we graag meer van onze kennis en ervaring. Volg ons op LinkedIn en houd onze website in de gaten om er achter te komen hoe je agile werken borgt binnen je organisatie en welke medewerkersprofielen het beste passen bij de verschillende SCRUM-rollen.

Gerelateerde berichten