Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io

Een nieuw systeem | Is maatwerk altijd de best passende oplossing?

Daar zit je weer. Maandagavond 22 uur. Morgen moet de maandrapportage klaar zijn. Je bent, net als elke maand, op tijd begonnen. Maar het is wederom een uitdaging om de informatie juist en volledig uit het systeem te krijgen. En dat terwijl het systeem waar jullie mee werken speciaal voor jullie branche is ontwikkeld en aangescherpt is op de behoefte van jullie organisatie. Hoe kan het dan, dat je toch niet de stuurinformatie uit het systeem krijgt die je nodig hebt?

Wees gerust. Jullie zijn echt niet de enige organisatie die hier mee worstelt. Geregeld komen wij op plekken waar systemen niet ondersteunend zijn aan de organisatiebehoefte of die zo veel maatwerk bevatten dat de vastgelegde data er met geen mogelijkheid meer als toepasbare stuurinformatie uit te halen is. En dat terwijl dit vaak systemen zijn die hun waarde wel al bewezen hebben op andere plekken in de branche. Dan is de vraag; Is maatwerk in ICT systemen wel altijd de oplossing?

Maatwerk is lang niet altijd vereist in de oplossing, wél in de route ernaartoe!
Wij zijn er bij ORGfit van overtuigd dat maatwerk altijd vereist is om tot de meest optimale oplossing te komen. Maar dat wil niet zeggen dat maatwerk altijd de meest optimale oplossing ís. Wat bedoelen we daarmee?

Nou, om tot een optimale oplossing te komen met onze klanten is het van belang te luisteren naar de échte behoefte van de klant. Wie is zijn klant? Hoe voegt hij waarde toe voor zijn klant? Waar stuurt hij op? En hoe richt hij zijn organisatie dan in? Wat betekent dit voor de systemen, processen, informatie en de mensen in de organisatie? Allemaal vragen die van belang zijn om tot een gedragen en duurzame oplossing te komen. ICT is immers nooit een doel, maar een middel om je doelen te bereiken.

Maar dat wil lang niet altijd zeggen dat die gedragen en duurzame oplossing maatwerk moet zijn. Maatwerk kan namelijk ook ten koste gaan van de beheersbaarheid van een systeem of leiden tot een hoge mate van complexiteit voor de eindgebruiker. In dat geval kun je je dus afvragen of het maatwerksysteem de mensen in de organisatie optimaal ondersteunt bij het toevoegen van klantwaarde.

Om er achter te komen of jouw organisatie meer gebaat is bij maatwerk of standaard, heb je dus echt maatwerk nodig!

Inrichtingsprincipes als kompas voor je keuzes
Het is dus belangrijk om helder te hebben hoe je klantwaarde toevoegt en welke strategie je hanteert als organisatie om tot de juiste oplossingen te komen. Maar zelfs als je dat helder hebt kan het lastig zijn om de juiste keuzes te maken. Daarom maken wij altijd gebruik van inrichtingsprincipes. Die inrichtingsprincipes zijn als het ware een soort kompas die je helpen de juiste afslagen te nemen tijdens je route naar de optimale oplossing.

Zo’n inrichtingsprincipe kan bijvoorbeeld zijn: We kiezen altijd voor best practice, tenzij het aantoonbaar klantwaarde toevoegt om hier van af te wijken.

Dit geeft richting. Want op het moment dat je voor keuzes komt te staan zul je altijd de kritische afweging maken of best practice inderdaad de optimale oplossing is óf dat er toch een beter alternatief is. Dit creëert bewustwording en een kritische houding waardoor de keuzes op dit soort t-splitsingen weloverwogen en duurzaam zijn.

Uiteraard vergt het vaststellen van dit soort inrichtingsprincipes tijd en dialoog, omdat ze volledig moeten aansluiten op je organisatiedoelstellingen. Maar ze zijn wel essentieel bij de inrichting van een nieuw systeem. Een systeem dat naadloos aansluit op de behoeften van jouw organisatie én jouw klanten. Waardoor je uiteindelijk die maandagavond leukere dingen kunt doen dan maandrapportages afmaken!

Kennismaken of ideeën uitwisselen?
Lopen jullie binnen je eigen organisatie nu ook steeds vaker tegen de beperkingen van de systemen aan? Ben je ook benieuwd hoe het beter kan, waar je dan moet starten en hoe je tot de juiste keuzes komt? Laat het ons weten! We komen graag een keer langs om met je mee te denken en te vertellen hoe wij dit soort uitdagingen aanpakken.

Gerelateerde berichten