Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io

Samenwerken is geen keuze!

door Romain Dohmen

Waar staat jouw organisatie eigenlijk voor? En hoe sluiten jouw drijfveren daarbij aan? Waarschijnlijk vraag je je dat niet elke dag af. Maar toch zijn het redelijk essentiële vragen. Want op het moment dat jouw persoonlijke drijfveren naadloos aansluiten op het DNA van jouw organisatie, dan is het eigenlijk geen werken meer! Dan geef je invulling aan je eigen ambities.

 

Voor mij zit die connectie tussen organisatie en persoonlijke drijfveren vooral op de verbinding. Verbinding is, naast inspiratie en advies & implementatie, één van de pijlers van ORGfit, maar daarnaast vooral iets wat heel sterk in mijn eigen DNA verweven is.

Verbinding essentieel bij maatschappelijke opgaven

Verbinding is natuurlijk een enorm ruim begrip. Bijna een modewoord in zakelijke omgevingen. Een term die vaak gebruikt wordt zonder enige lading en daarom vaak zijn kracht verliest. Terwijl verbinding juist steeds essentiëler wordt om in maatschappelijke opgaven tot échte duurzame oplossingen te komen. Zodanig dat samenwerken op maatschappelijke opgaven op den duur geen keuze meer is, maar een randvoorwaarde.

 

Wat je namelijk ziet gebeuren is dat de opgaven voor maatschappelijke organisaties steeds groter en omvangrijker worden. De verwachtingen groeien en vragen steeds meer. Zo veel zelfs dat ik wel durf te stellen dat het voor afzonderlijke organisaties op den duur onmogelijk wordt om zelf invulling te geven aan de maatschappelijke uitdagingen waar ze voor staan.

 

Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat, als gevolg van de alsmaar groeiende opgaven, er een enorme overlap ontstaat. Niet alleen een gemeente houdt zich bezig met bijvoorbeeld een thema als leefbaarheid in de wijk, maar ook een woningcorporatie of een zorginstelling geven hier invulling aan.

 

Vervolgens gaan al deze organisaties allemaal afzonderlijk aan de slag gaan. Vanuit hun eigen kijkrichting en met hun eigen kennis en expertise. Maar allemaal met hetzelfde doel. Logisch ook eigenlijk, want hoe weet de gemeente dat de woningcorporaties en zorgorganisaties dezelfde doelen nastreven…als er geen verbinding is? En waarom zou je die samenwerking opzoeken als je niet weet welke meerwaarde die samenwerking je kan brengen.

'Op den duur wordt het onmogelijk voor afzonderlijke organisaties om zelf invulling te geven aan de alsmaar groeiende maatschappelijke opgaven...'

Onderdeel van het netwerk

Het mooie van mijn werk is dat ik dagelijks met ontzettend veel mensen en organisaties in contact kom. Ik werk samen met die verschillende organisaties, ik ken hun opgaven én hun uitdagingen. En ik weet dus ook dat die maatschappelijke opgaven in grote lijnen op elkaar aansluiten. En dus sluit ik die organisaties op elkaar aan! We starten altijd vanuit de cliënt, de bewoner, de burger of de student. We verkennen de verschillen, maar zeker ook de overeenkomsten samen. En negen van de tien keer vinden we elkaar in het midden. Op die gezamenlijke opgaven en ambities.

 

Dat moment, dat besef, wanneer de neuzen dezelfde kant uitgaan, dat is echt ontzettend gaaf! Dat geeft elke keer weer zo’n energie! Dát is mijn drijfveer!

 

En dan, als het vuurtje brandt, komt de onvermijdelijke vervolgvraag, die samenwerking aan de voorkant wellicht ook zo spannend maakt: ”Hoe dan? Hoe gaan we ervoor zorgen dat het werkt? Hoe krijgen we de juiste informatie boven water om de juiste keuzes te maken? Hoe komen we van de kant?”

 

Die vragen vormen eigenlijk het startschot. Want samenwerking wordt pas echt interessant als we vanuit de bestuurskamer de vloer opgaan en de handen uit de mouwen gaan steken. De verbinding gaan opzoeken binnen alle gelederen van de organisatie. Echt gaan doen! Als we aan de droom en de visie gaan vertalen naar concrete en heldere doelen en samen aan de slag gaan. Als je het commitment en de connectie voelt vanuit de verschillende organisaties en je voelt dat men samen naar een gezamenlijke oplossing toe wil werken. Elkaar iets gunt! En vervolgens ook resultaten behaald worden die je als afzonderlijke organisatie nooit had kunnen bereiken. Die synergie is goud waard!

'Dat moment, dat besef, wanneer de neuzen dezelfde kant uitgaan, dat is echt ontzettend gaaf!'

Data als basis voor een gedeelde droom

Om die maatschappelijke opgave een gedeelde opgave te maken en die droom een gezamenlijke droom is het belangrijk om vanuit hetzelfde startpunt te vertrekken. Om dezelfde bril op te hebben zeg maar. Want je kunt je voorstellen dat een gemeente hele andere ideeën heeft bij de opgave en oplossingsrichtingen met betrekking tot leefbaarheid dan bijvoorbeeld een woningcorporatie.

 

Daarom is het belangrijk om een eenduidig beeld te vormen aan de voorkant. Dat doen we door middel van data. Samengevoegde data! Want wat we doen is de data van de afzonderlijke organisaties samenvoegen, over elkaar heen leggen, verrijken en er betekenisvolle inzichten uit te halen die de basis vormen voor de maatschappelijke opgave.

 

Zo hebben we bijvoorbeeld voor een zorginstelling en een gemeente onderzocht welke bestemming een vrijgekomen pand zou moeten krijgen in de betreffende wijk, vanuit de gezamenlijke opgave om de wijk leefbaarder te maken. Door de juiste data aan elkaar te koppelen kom je dan tot inzichten die die keuze veel transparanter en rationeler maken. Want als je weet bij welke doelgroep de zorgvraag het grootst is, welke faciliteiten al beschikbaar zijn in de wijk en hoe de cijfers zich ontwikkelen dan kun je dus gedragen invulling geven aan zo’n pand. Dan kom je tot een bestemming die niet alleen passend is voor nu, maar ook voor morgen!

 

Het is gewoon heel mooi om bij dit soort trajecten betrokken te zijn omdat je de bewustwording ziet groeien met elke dag dat je samen aan de slag bent. Ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat organisaties eenmaal hebben ervaren hoeveel meerwaarde zulke samenwerkingen bieden, ze nooit meer anders willen. Net als ik! En net als ORGfit.

 

Ben jij nou benieuwd op welke maatschappelijke opgaven jouw organisatie kan samenwerken? Hoe je dat doet? En waar je dan moet beginnen? Ik ga graag de verbinding met je aan!

Verder praten?

neem dan contact met ons op!

Meer weten over onze beloften?

lees hier wat ze voor ons betekenen!

Gerelateerde berichten