Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io

Belofte 2

Onze drijfveer zit in het realiseren van ambities door er met verschillende brillen naar te kijken

Wat er vaak gebeurt als je een hulpvraag stelt aan een organisatie adviesbureau, is dat dit bureau jouw hulpvraag gaat benaderen vanuit haar eigen expertise. Logisch. En eigenlijk is dat precies wat wij ook doen. Het verschil zit echter in de breedte van het spectrum aan expertises.

Nou kun je misschien denken: “Wat heb ik daar aan? Als ik mijn processen geoptimaliseerd moet hebben, dan heb ik gewoon een procesmanager nodig.” Maar leidt dat ook tot het beste resultaat?

Door ons brede spectrum aan expertises zijn we namelijk in staat om elk vraagstuk vanuit verschillende oogpunten te benaderen. Want misschien vraagt die beoogde procesoptimalisatie ook wel om een andere manier van werken. Een andere mindset of kijkrichting. En misschien kunnen die processen ook wel veel beter ondersteund worden door je geautomatiseerde systemen.

Zie het als een atleet die meer spierkracht wil ontwikkelen. Die legt zijn hulpvraag logischerwijs neer bij een krachttrainer die hem zal voorzien van een trainingsschema. Je kunt je alleen afvragen of dit het optimale resultaat tot gevolg heeft. Want wellicht dat een professioneel voedingsschema wel leidt tot een nóg beter resultaat. Dus een breder blikveld zal vrijwel altijd leiden tot een beter resultaat.

Wat wij dus doen is jouw vraagstuk benaderen vanuit verschillende invalshoeken. Vanuit de verschillende expertises, maar ook vanuit inhoud (welke veranderingen zijn er nodig), proces (hoe gaan we die veranderingen doorvoeren in de werkwijze)en gedrag (welke gedragsverandering is er nodig om de veranderingen te laten slagen). Vervolgens stellen we vast wat er uit dit brede spectrum nodig is om jouw hulpvraag zo optimaal mogelijk in te vullen. En als we dat in beeld hebben stellen we een team samen dat samen met jou toewerkt naar een duurzaam resultaat!