Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io

Belofte 3

We gaan uit van het talent van de klant en voegen hier waarde aan toe

Veruit de meeste problemen die klanten ervaren lossen ze zelf op. En dat is maar goed ook! Er zit namelijk ontzettend veel inhoudelijke kennis en ervaring in de organisatie van de klant zelf. Maar sommige problemen vragen, om welke reden dan ook, nou eenmaal om hulp van buiten.

Als wij zo’n hulpvraag krijgen gaan we altijd uit van het aanwezige talent bij de klant zelf. Op welke aspecten kan de klant zelf zijn probleem oplossen en waar is ondersteuning bij nodig? Want juist door de klant zo veel mogelijk te betrekken in de oplossing en de route daarnaartoe komen we tot een veel duurzamer resultaat. Daarbij gaan we altijd uit van het ‘voordoen – samen doen – zelf doen’ principe.

Als wij bijvoorbeeld de vraag krijgen om bepaalde veranderingen op een agile scrum wijze door te voeren, dan kijken we verder dan het beoogde resultaat. We nemen onze klanten namelijk ook mee in de projectmatige aanpak. We zullen in eerste instantie de rol van scrum master op ons nemen, maar betrekken daar direct de medewerkers bij. Geleidelijk dragen we onze rol, gedurende het project, over aan de organisatie zodat ze uiteindelijk zelf aan de slag kunnen met de vernieuwde werkwijze. Op die manier bereiken we het beoogde resultaat, maar bereiden we de organisatie ook al voor op toekomstige veranderopgaven.

Denk aan het oude Chinese gezegde: ‘Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven.’

Wij geven je geen vis, we leren je vissen!