Masterclass | AT Herijking Strategie (1)

In samenwerking met Maastricht University | UMIO, Bestuurderscentrum en Supervisie Limburg worden Masterclasses voor Bestuurders en Toezichthouders georganiseerd. ORGfit neemt een aantal sessies voor haar rekening, waaronder deze:

Spreker: Maurice Franssen

https://www.umio.nl/supervisie-limburg/

In de Masterclass: Strategische herijking komt zowel het proces aan bod van strategievorming, alsmede de wijze waarop de strategische ambities gevolgd kunnen worden.
26/09/2023
13:30 - 17:00
, Eindhoven / Aristo
,