Masterclass | Herijking Strategie (2)

In samenwerking met Maastricht University | UMIO, Bestuurderscentrum en Supervisie Limburg worden Masterclasses voor Bestuurders en Toezichthouders georganiseerd. ORGfit neemt een aantal sessies voor haar rekening, waaronder deze:

Spreker: Frank van Attekum

https://bestuurderscentrum-academy.nl/agenda/masterclass-strategische-herijking-24-mei-2023/

In de Masterclass: Strategische herijking komt zowel het proces aan bod van strategievorming, alsmede de wijze waarop de strategische ambities gevolgd kunnen worden.
24/05/2023
13:30 - 17:00
, Aristo Meeting Center Utrecht
,