Strategisch Risicomanagement (MC1)

toezichthouders en bestuurders van organisaties in zowel de publieke als de private sector. Deze masterclasses worden georganiseerd i.s.m. Maastricht University | UMIO en Bestuurderscentrum.

ORGfit neemt binnen dit programma een aantal sessies voor haar rekening, waaronder deze.

Op welke wijze krijgt u als toezichthouder/bestuurder inzicht in en grip op de strategische risico’s van uw organisatie? Risicomanagement is bedoeld om onzekerheid beter beheersbaar te maken rekening houdende met het feit dat risico’s niet statisch zijn doch meebewegen met de ontwikkelingen van een organisatie. Dit vereist voortdurende alertheid van de werkorganisatie maar bij strategische risico’s ook en vooral van het bestuur en het toezicht. Centraal in deze masterclass staan ontwikkelingen in de buitenwereld en in uw eigen organisatie die een belangrijke indicator zijn voor het ontstaan of wijzigen van strategische risico’s. Frank van Attekum, docent risicomanagement aan de School of Business and Economics van Maastricht University, behandelt de kernzaken van risicomanagement. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en praktijksituaties in de verschillende sectoren (van overheid tot bedrijfsleven, van onderwijs tot zorg) leren de deelnemers de theorie van strategisch risicomanagement toe te passen in hun eigen organisatie.

Spreker: Frank van Attekum

https://www.umio.nl/programmes/permanente-educatie/pe-bijeenkomsten/masterclass-strategisch-risicomanagement-2/
09/11/2022
09:30 - 13:00
, Locatie volgt
,