Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io

Met Kompas stuurinformatie in één oogopslag

Management informatie

Vanuit uw ambitie en doelstellingen kijken we naar de informatiebehoefte en vertalen beschikbare data naar leesbare rapporten en dashboards. We begeleiden uw medewerkers in het leren lezen en analyseren van deze informatie. Zo ontstaat inzicht in alle niveaus van de organisatie in ontwikkelingen, knelpunten en hun oorzaken.

Stuurinformatie en Business Intelligence hebben pas écht waarde als de basis goed is. Daarom hebben we Kompas ontwikkeld: een totaaloplossing waarmee we onze vertrouwde dienstverlening op het gebied van strategisch management en change management combineren met Business Intelligence. Kompas biedt u niet alleen inzicht, maar ook grip en sturing op uw doelstellingen.

Via Business Intelligence brengen we informatie uit verschillende databronnen samen tot één geheel. Via een overzichtelijk dashboard ziet u in een oogopslag de stuurinformatie die u nodig heeft. Deze kunt u analyseren op elk gewenst niveau en kunnen gegevens vanuit elk uitgangspunt nader worden onderzocht.

Daarbij kijkt Kompas niet alleen terug, maar stelt u ook in staat vooruit te blikken. U heeft dus niet alleen grip op de behaalde resultaten, maar ook op uw doelen voor de toekomst.