Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io

Masterclass Wendbare Organisaties

Van organisaties wordt verwacht of geëist dat ze snel kunnen inspelen op veranderingen in hun omgeving. Agile en Lean hebben inmiddels hun weg gevonden naar de directietafel en strategische plannen. Wendbaarheid is al lang niet meer alleen van de multinationals, ook regionaal en lokaal vragen snel ontwikkelende markten en klanten het uiterste van organisaties.

Wendbaarheid als organisatiecompetentie is niet langer optioneel. Niet alleen in de fase van strategieformulering, maar juist ook bij strategie-implementatie en -uitvoering.

In zowel de private als publieke sector zien we organisaties worstelen met wendbaarheid. In die organisaties heersen overtuigingen van stabiliteit, standaardisatie en control. Deze hebben hun waarde bewezen, maar ze vormen nu (mentale) roadblocks op weg naar verandering.

In deze Masterclass gaan we op zoek naar wat jouw organisatie moet Kunnen, Willen en Durven om écht wendbaar te zijn. Hoe kom je tot een wendbare strategie? Hoe implementeer je deze en wat merkt de organisatie hiervan?

We besteden aandacht aan de drie kwaliteiten van een wendbare organisatie:

  • Echt weten wat er in de wereld (markt/klant/maatschappij) gebeurt
  • In staat zijn dit te vertalen naar impact op de organisatie
  • Beschikken over een organisatie die in staat is hier snel op te anticiperen

Daarmee is deze masterclass uitermate geschikt voor bestuur, directie en/of management.

Ben je ook benieuwd hoe je jouw organisatie wendbaar kunt maken? Meld je dan via onderstaand formulier aan voor de masterclass Wendbare organisaties.

Locatie:
Amerikalaan 70e
6199 AE Maastricht-Airport