Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io

Borging start met betrokkenheid

Procesmanagement

De wijze waarop processen zijn ingericht vormen een belangrijke factor om waarde toe te voegen voor de klanten. De bril waardoor naar een proces wordt gekeken bepaalt waarom en hoe het wordt ingericht. Uw klant, accountant, controller en medewerker kijken allen op een andere manier naar een proces en gebruiken de beschrijving met een ander doel. De manier van opschrijven is echter niet wat het verschil maakt, maar hoe het uiteindelijk in de praktijk wordt gebracht en de betrokkenheid van de medewerkers daar in.

Wij geloven dat ieder proces binnen uw organisatie moet bijdragen aan het realiseren van de ambitie van de organisatie. Daarmee moet de manier van werken altijd waarde toevoegen voor de klant en zijn behoefte. Door dit uitgangspunt te hanteren in het ontwerpen en optimaliseren van uw processen en dit mét de medewerkers uit het proces te doen ontstaat betrokkenheid. Betrokkenheid bij het uiteindelijk doel van de organisatie,  begrip voor hoe dit proces daar aan bijdraagt en inzicht in de rol en verantwoordelijkheid van de individuele medewerker daar in.