Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io
Projectmanagement

AZL: Een toekomstbestendige infrastructuur

Opdrachtomschrijving
De opdracht was om als projectmanager binnen het programma Center of Excellence een blauwdruk te ontwikkelen voor de opzet van de infrastructuur, die toekomstbestendig is. Het uiteindelijke doel van het project was de pensioenadministratie van AZL ook geschikt te maken voor gebruik door Nationale Nederlanden. Een van de belangrijkste opdrachten vanuit het deelproject infrastructuur, was het creëren van een toekomstbestendige infrastructurele omgeving waar onderwerpen als storage, performance, beheer etc. zijn afgedekt.

Quote

"Met de adviezen van ORGfit groeien we door naar projectmatige volwassenheid."

Verdiepingsslag
AZL in Heerlen, adviseert en ondersteunt pensioenfondsen. “We verzorgen de administratie van zestig pensioenfondsen met in totaal meer dan 1 miljoen deelnemers”, vertelt Edward Heijkers, directeur services. AZL is onderdeel van Nationale Nederlanden (ING Groep). Beide partijen zijn samen het programma Centre of Excellence gestart met als doel één gezamenlijke omgeving en administratieplatform voor beheer van pensioenfondsen te creëren. In 2012 startte een project (onderdeel van Centre of Excellence) met als ambitie het IT landschap uit te lijnen.

Het doel van het project was tot één gezamenlijke applicatie voor pensioenadministraties te komen, waarbij de bestaande pensioenapplicatie van AZL leidend is. Voor het deelproject ‘Infrastructuur’ zocht AZL een projectmanager. “We zochten iemand van buitenaf die de belangen van AZL in dit project kon behartigen”, aldus Edward, “maar vooral ook iemand die tegenwicht kon bieden. Enerzijds iemand met gevoel voor onze bedrijfscultuur, maar anderzijds ook iemand die kritisch durft te zijn.” Die persoon werd Patrick van Erp van ORGfit. In de eerste fase van het project werd de bestaande infrastructuur van AZL kritisch tegen het licht gehouden.

De centrale vraag luidde: ‘is onze infrastructuur voldoende toekomstbestendig en zo nee, welke aanpassingen aan software en/of hardware moeten we doorvoeren om de toekomstbestendigheid wél te garanderen?’ Edward: “Onze leverancier Oracle had hiervoor al enkele adviezen neergelegd. ORGfit heeft vervolgens een verdiepingsslag gemaakt en op basis van een impactanalyse en de resultaten van een eerdere Gartner analyse een gedegen blauwdruk voor de infrastructuur neergelegd. Vervolgens zijn diverse proof of concepts uitgevoerd met verschillende leveranciers om in de praktijk te toetsen of de voorstellen ook realistisch waren.” Gaandeweg het project veranderde echter de strategische koers, waardoor ook het oorspronkelijke projectdoel veranderde. De integratie van beide pensioenadministraties kwam te vervallen.

Voor AZL betekende dit echter niet het einde van het project. Edward: “Er lag een sterk verbeterplan. Het zou zonde zijn hier niets mee te doen. Met name in de professionaliteit van onze IT dienstverlening, was winst te behalen. AZL is een dienstverlener, wat inhoudt dat onze kwaliteit grotendeels afhankelijk is van onze medewerkers. Bij een organisatie zo groot als de onze kunnen we niet zonder goede procedures. Deze hadden we wel, maar waren nog niet geoptimaliseerd. Met andere woorden: onze resultaten waren al goed, maar de weg er naartoe konden we verbeteren. Daar hebben we op ingezet.

Met de adviezen van ORGfit groeien we door naar projectmatige volwassenheid. ”Inmiddels zijn de eerste adviezen doorgevoerd en de eerste verbeteringen een feit. “De komende tijd gaan we zelf – in kleinere projectteams – met de adviezen van ORGfit aan de slag. ORGfit blijft ons hierbij wel coachen. ”Over de samenwerking met ORGfit is Edward meer dan tevreden. “De projectmanager van ORGfit had niet alleen oog voor het resultaat, maar ook voor het proces en de zachte kant van projectmanagement. Denk aan het creëren van draagvlak. ORGfit doet wat de bedrijfsnaam zegt: de klik (fit) met de organisatie zoeken. Dat uit zich in gedrag dat het beste valt te omschrijven als een goede balans tussen project- en lijnmanagement.”