Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io
Strategie

BCO: Van strategische doelen naar KPI’s

Onlangs heeft BCO Onderwijsadvies haar ambities vertaald in lange- en korte termijndoelstellingen. Nu was het tijd voor de volgende stap: Sturen op deze doelstellingen!

Om dat voor elkaar te krijgen heeft Peter de Jong, directeur-bestuurder van BCO, ORGfit benaderd om hierin te adviseren en ondersteunen.

Vanuit ORGfit hebben Daniël Klinkenberg en Dominique Raemaekers hier handen en voeten aan gegeven in het project ‘Van strategische doelen naar KPI’s.’ Binnen dit project hebben Daniël en Dominique samen met het MT van BCO de bestaande KPI’s herijkt en geïmplementeerd om zo de sturing op de strategische doelen verder te optimaliseren.

Quote

"De consultants van ORGfit schromen niet om 'lacunes' in onze bedrijfsvoering te benoemen. Daardoor komen we verder en werken we aan een continu leerproces."

Peter de Jong, Directeur-Bestuurder BCO Onderwijsadvies

Om de verbeterpunten voor BCO zichtbaar te maken zijn de gedefinieerde KPI’s uitgewerkt in een interactief dashboard. Hiermee werd voor BCO in één oogopslag duidelijk wat ze kunnen verbeteren. Door aan de slag te gaan met deze concrete verbeterpunten in het werkproces, de projectdata en de wijze waarop de data wordt ingevoerd, kan BCO haar dienstverlening nog verder optimaliseren.

Peter de Jong was naast het behaalde resultaat vooral ook te spreken over de aanpak van ORGfit: “ORGfit is in staat om BCO mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen en het gebruik van dashboards, waarbij ze sterk aansluiten bij de situatie van onze organisatie. De consultants schromen niet om 'lacunes' in onze bedrijfsvoering te benoemen. Daardoor komen we verder en werken we aan een continu leerproces.”

Nu BCO haar KPI’s heeft geoptimaliseerd én in staat is te sturen op de behaalde resultaten, kunnen ze nu tijdig reageren op ontwikkelingen en bijsturen waar nodig. Op die manier kan BCO zich als organisatie continu blijven ontwikkelen en haar klanten nóg beter van dienst zijn!