Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io
Strategie

Enabling Technologies: Samen naar een gedragen strategische heroriëntatie.

De organisatie
Enabling Technologies (ET) BV is in 2012 opgericht door DSM, Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg. Men voorziet de Brigthlands Chemelot Campus en Brightlands Maastricht Health Campus van analytische apparatuur die de aanwezige toponderzoekers in staat stelt om elke dag optimaal resultaat te behalen.

Daarmee creëert Enabling Technologies een belangrijke randvoorwaarde voor nieuwe vestigers, werkgelegenheid in de R&D én legt men een inhoudelijke verbinding tussen beide Campussen.
ET is nu 5 jaar onderweg en de vooraf beoogde resultaten zijn voor het overgrote deel gerealiseerd.

De uitdaging
Tijd voor een nieuwe uitdaging dus! Vandaar dat de directie van ET aan de slag is gegaan met het opstellen van een nieuw businessplan en ORGfit heeft gevraagd de totstandkoming hiervan te begeleiden vanuit markt -, organisatie-, omgevings-, en financieel perspectief. Een mooie uitdaging bij een organisatie die haar bestaan ontleent aan ontwikkeling en vooruitgang. Daar hoefden we niet lang over na te denken!

Aan de slag!
Samen met de gevormde werkgroepen, klankbordgroep en Raad van Commissarissen zijn we aan de slag gegaan.
Stap 1 was het evalueren van de doelstelling en geleverde prestaties van ET. Daarbij kwam bijvoorbeeld ook de positie en verantwoordelijkheid van ET in de campusontwikkeling aan bod.

Quote

"ORGfit heeft tijdens de complexe discussies tot de kern weten door te dringen. Dat was absoluut relevant voor het eindresultaat."

Daarnaast hebben we inzicht verkregen in de ontwikkelingen op de diverse Brightlands Campussen sinds de oprichting, omdat die van invloed zijn op de toekomstige positionering van ET.

Na deze markt en omgevingsanalyses hebben we een aantal mogelijke toekomstscenario’s geformuleerd met daarbij behorende randvoorwaarden en dilemma’s. Deze scenario’s zijn besproken met de aandeelhouders om hun opvattingen, bestuurlijke randvoorwaarden en haalbaarheid met betrekking tot de verschillende scenario’s te ventileren. In de adviesrapportage zijn vervolgens de belangrijkste conclusies opgenomen en teruggekoppeld aan de diverse stakeholders.

Het resultaat
De complexiteit van deze opdracht zat vooral in de diverse ontwikkelingen op de beide campussen, maar ook de positie die de diverse partijen daarin vervullen: zowel bij de oprichting in 2012 als nu in 2018. De sleutel tot het optimale resultaat zat hem dan ook in de balans tussen inhoud, proces en communicatie. Samen met de organisatie zijn we er in geslaagd om de complexe discussies terug te brengen tot de kern om van daaruit weloverwogen keuzes te maken waardoor de basis is gelegd voor een gedegen, gedragen en toekomstbestendig businessplan.

Met name de inzet van meerdere consultants heeft bijdrage tot een positieve beoordeling van het eindresultaat.

ET zegt hier over: “ORGfit heeft tijdens de complexe discussies tot de kern weten door te dringen. Een bepalende factor hierin is dat ORGfit de rol van onafhankelijke en kritische sparringpartner zeer goed heeft ingevuld. Dat was absoluut relevant voor het eindresultaat, dat door alle deelnemende partijen als positief is beoordeeld”