Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io
Procesmanagement

LVO: Een nieuw Leerling Administratie Systeem

Stichting LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) is één van de grootste onderwijsbesturen van Nederland. Onder stichting LVO vallen 21 scholen op 30 locaties waar dagelijks 3000 medewerkers en 26.000 leerlingen aan de slag gaan.

Die laatste groep, de leerlingen, staan centraal bij LVO. En om die leerlingen optimaal voor te bereiden op de samenleving en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de individuele leerbehoeften van een ieder wilt LVO maatwerk leveren. LVO beseft zich als geen ander dat dit wel iets vraagt van de organisatie, namelijk verandering en innovatie.

Vanuit die gedachte is LVO ook aan de slag gegaan met de optimalisatie van haar leerling administratie systeem. In de zoektocht naar een nieuw Leerling Informatie Systeem was het van belang om boven water te krijgen aan welke eisen een nieuw systeem zou moeten voldoen en waar de verbeterpunten lagen ten opzichte van de huidige werkwijze.

Met die opdracht heeft men John Leeuwen en Karel Pluymaekers van ORGfit op pad gestuurd. De vraag was helder. Onderzoek en evalueer de informatiebehoefte van LVO ten aanzien van het gebruik van een Leerling Administratie Systeem en voorzie bestuur en directies van LVO van:
• adviezen over de optimalisatie van processen, informatie, (dagelijkse) praktijken en systemen.
• systeemprincipes (definities, uitgangspunten), die worden meegenomen in het ontwerp en uitvoering van een verbeterd LAS in samenspraak met gebruikers, beheerders en beslissers.
• functionele specificaties, functioneel en technisch ontwerp t.b.v. de ontwikkeling en configuratie van het informatiesysteem

Samen met de mensen binnen de organisatie zijn John en Karel aan de slag gegaan om uiteindelijk een helder overzicht van de gedefinieerde requirements op te leveren. De informatie die ze daar voor nodig hadden hebben ze opgehaald middels een aantal workshops. Tijdens deze workshops worden de betrokken medewerkers meegenomen in de doelstelling en het belang van een geoptimaliseerd Leerling Administratie Systeem en krijgen ze ruim de gelegenheid om hun ideeën hierover in te brengen.

Quote

“John en Karel hebben zich de complexe materie snel eigen gemaakt en vanuit die kennis doortastend doorgevraagd tot de kern van de requirements scherp in beeld was.”

Het resultaat is een programma van eisen dat opgehaald is over de hele breedte van de organisatie. Hierdoor is het een integraal en gedragen stuk geworden dat als basis dient voor het bestek dat LVO heeft opgesteld voor de aanbesteding van een nieuw Leerling Administratie Systeem. Volledig tot stand gekomen op de LVO manier: Innovatief maatwerk met de leerling centraal!