Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io
Informatiemanagement

Servatius: Een systeem dat aansluit op alle administraties

In 2008 heeft Servatius besloten een overkoepelend geïntegreerd systeem te implementeren welke aansloot op alle interne administraties. ORGfit is gevraagd de implementatie van het project te (bege)leiden

Quote

"ORGfit redeneert vanuit de klant: geen standaarddiensten, maar maatwerk pur sang."

Verdiepingsslag
De Maastrichtse woningstichting Servatius heeft als kerntaak sociale volkshuisvesting. ‘Betaalbaar wonen in een aangename omgeving waarbij het wijkgevoel centraal blijft staan’, dat is waar Servatius voor staat. In de periode 2008-2010 implementeerde ORGfit bij Servatius een nieuw financieel informatiesysteem. Servatius had uit het verleden nog een oud financieel pakket. Dit pakket maakte deel uit van een compleet softwarepakket voor allerlei administratieve processen en voldeed al lang niet meer aan de eisen.

Met name managementcontrol kon in het oude systeem onvoldoende worden uitgevoerd, doordat informatie er te gefragmenteerd in was opgeslagen. In 2008 heeft Servatius besloten tot de implementatie van een volledig nieuw systeem, met koppelingen naar allerlei andere administraties. Tevens wilden zij hun complete stroom van inkomende facturen digitaliseren, met name om de efficiency en betrouwbaarheid van de administratie te verbeteren. Servatius heeft ORGfit gevraagd om de implementatie van dit project voor hen te (bege)leiden.

Wat Servatius met name aansprak aan ORGfit is het feit dat ORGfit werkt op het snijvlak van managementcontrol en informatievoorziening (IT). Ervaring met beide vakgebieden was voor Servatius doorslaggevend in de keuze voor een organisatie die het project bij hen kon leiden. Het betrof dan wel de implementatie van een softwarepakket, dus IT, maar als de projectleider dan ook nog eens weet hoe het er op een financiële afdeling aan toe gaat, hoe processen lopen, etc. dan is dat een pre. Bovendien heeft Servatius vanwege de korte lijnen bewust gekozen voor een relatief kleine organisatie. Begin 2010 is de implementatie van het nieuwe systeem binnen Servatius succesvol afgerond. Servatius kijkt terug op een prettige samenwerking met ORGfit.

“Ons doel is bereikt, mede dankzij de focus van ORGfit. Zij hebben er continu voor gezorgd dat het project op koers bleef. De verwachtingen die we hadden ten aanzien van ORGfit, hebben ze dan ook meer dan waargemaakt. Met name de pragmatische aanpak van ORGfit is een zegen in een branche waar normaliter graag met dikke, niet concrete rapporten wordt geschermd. Door de korte lijnen en vaste aanspreekpunten, konden we snel schakelen. Het spreekt voor zich dat dit voor ons heel prettig was. En ja, ORGfit is dan wel een kleinere organisatie, vergeleken met andere organisaties in dezelfde branche, maar heeft wel alle know how in huis, op een zeer specialistisch niveau. ”

De twee zaken die Servatius het meest aanspraken, waren het inlevingsvermogen en de flexibiliteit van ORGfit. “Projecten binnen organisaties als de onze, kunnen wel eens wat chaotisch verlopen, ondanks een goede planning. Hier moet je als bureau wel mee kunnen omgaan. ORGfit kon uitstekend inspelen op de problematiek en soms hectiek van alledag. Dat ontzorgt. Maar wat ons het meest aansprak in de werkwijze van ORGfit, was hun inlevingsvermogen. ORGfit redeneert vanuit de klant: geen standaarddiensten, maar maatwerk pur sang. Door zich oprecht in te leven in de organisatie, weten de professionals van ORGfit snel door te dringen tot de kern van de opdracht en het project in goede banen te leiden, rekening houdend met de organisatiecultuur en branchekenmerken.”