Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io
Procesmanagement

Gemeente Sittard-Geleen: Een beter bezwaarproces

De gemeente Sittard-Geleen benaderde ORGfit met een uitdaging ten aanzien van haar proces ‘bezwaar en beroep.’ Binnen de landelijke rechtspraak liep namelijk een project om de gehele rechtspraakketen op termijn te digitaliseren. Het bestuursrecht – en daarmee ook de behandeling van bezwaar- en beroepschriften door gemeenten – valt onder de rechtspraakketen. Net als andere gemeenten moest ook Sittard-Geleen daarom op termijn digitaal kunnen uitwisselen met de landelijke voorziening rechtspraak. Een ontwikkeling waar de gemeente op dat moment nog onvoldoende op voorbereid bleek.

Het vraagstuk waar Dominique Raemaekers namens ORGfit mee aan de slag mocht, werd in de volle bandbreedte opgepakt. Hoe kon de gemeente Sittard-Geleen het ‘bezwaar-proces’ optimaal organiseren? Hierbij stond de outside-in gedachte en daarmee het belang van de inwoners centraal. De bezwaaruitwerking van KING, zaakgericht werken en de Business Service Methode vormden de andere uitgangspunten. Daarnaast moesten er functionele eisen komen en werd de informatiebehoefte van medewerkers en managers binnen dit proces meegenomen.

Quote

"Dominique Raemaekers van ORGfit maakte zich onze werkwijzen snel eigen én paste deze op pragmatische wijze toe!"

Patrick Meens, gemeente Sittard-Geleen

De Business Service Methode was voor de gemeente Sittard-Geleen al bekend, maar de meeste adviesbureaus hadden er nog weinig ervaring mee. Patrick Meens prijst dan ook het feit dat Dominique zich deze werkwijze binnen korte tijd eigen gemaakt heeft én op pragmatische wijze toegepast tijdens de workshops.

De gemeente Sittard-Geleen is tevreden met het eindresultaat: een proces dat aansluit bij de landelijk vastgestelde standaard. Patrick Meens: “Daarbij heeft Dominique de medewerkers van onze gemeente uitgedaagd om de huidige organisatiestructuur en taken los te laten. Zo konden we samen komen tot een efficiënte werkwijze die niet vasthoudt aan bestaande structuren, maar volledig aansluit op de outside-in gedachte.”

Door dit traject heeft de gemeente Sittard-Geleen nu een blauwdruk van de gewenste manier van organiseren van het ‘bezwaar-proces’. Ook hebben ze de informatiebehoefte, functionele eisen en toetsingsresultaten goed in beeld. Aan de eis om aan te haken bij de digitalisering van de rechtspraakketen is daarmee voldaan. Ook heeft de gemeente Sittard-Geleen nu een bezwaarproces dat efficiënter is en volledig aansluit op de behoefte van haar klanten: de inwoners! Daarmee is Sittard-Geleen niet alleen intern klaar voor de toekomst, maar ook beter in staat om haar klanten te bedienen.