Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io
Informatiemanagement

WML: verbeteren van het BTW-proces

Gaston Wijler, manager inkoop en financiën bij WML, belde ORGfit met een vraag ten aanzien van de inkomende BTW. Hij was namelijk op zoek naar een kritische blik op het proces: het ging al goed, maar kan altijd beter De vraag aan ORGfit was daarmee om een beoordeling te maken van de kwaliteit van de vastgelegde inkoop-BTW-transacties, de mogelijke issues rondom de inkomende BTW te definiëren en, op basis daarvan, de vereiste verbeteringen in het proces aan te brengen. Gaston wist dat ORGfit geen ‘BTW-expert’ was, maar daar was hij op dat moment ook niet naar op zoek. Hij wilde juist een partij die het proces rondom de BTW kon doorgronden, de verbetermogelijkheden in kaart kon brengen en daarin ook de medewerkers van inkoop en financiën kon meenemen.

Vooral in dat laatste zag Gaston achteraf de grote meerwaarde van dit traject. Daarover zegt hij dan ook: “Uiteindelijk gaat het om de acceptatie door de medewerkers en dat heeft tijdens deze samenwerking ruimschoots aandacht gekregen.”

Quote

"De samenwerking met ORGfit was een open leerproces."

Gaston Wijler, Manager Inkoop en Financiën WML

Om tot een goede analyse te komen zijn we eerst aan de slag gegaan met de aanwezige data binnen WML, uitgesplitst naar de relevante scenario’s ten aanzien van BTW. Op basis van de bevindingen die daaruit kwamen, zijn we in gesprek gegaan met verschillende medewerkers van inkoop en financiën. Zo kregen we een compleet beeld van het huidige BTW-proces. Uit dit onderzoek kwam daarmee een scherpe analyse inclusief aanbevelingen voort. Deze aanbevelingen zullen vervolgens samen met de medewerkers van WML geïmplementeerd en verankerd worden binnen de organisatie.

Het resultaat van dit traject? WML heeft grip gekregen op de afhandeling van inkomende BTW en weet waar de verbeterpunten in dit proces liggen. De bevindingen en aanbevelingen zijn samen met de medewerkers van WML tot stand gekomen en ook de implementatie van deze actiepunten pakken we samen met hen op. Geen advies van een externe adviseur dat in een lade verdwijnt dus, maar een praktijkgerichte oplossing waar de organisatie volledig achter staat.

Met name dit ‘mens-aspect’ sprak Gaston erg aan in de aanpak die ORGfit heeft toegepast: “De samenwerking was een open leerproces, waarbij de focus lag op de eigen invulling van de medewerkers aan het veranderproces. Zo kunnen onze medewerkers de verbeteringen/aanpassingen echt verankeren in het dagelijks handelen.”