Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io

Op elk gewenst moment kunnen bijsturen

Groeien naar een wendbare organisatie

De wereld om ons heen is continu in beweging. Veranderingen en nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in steeds rapper tempo op. Dat vergt iets van uw organisatie. Die moet namelijk in staat zijn om constant mee te bewegen. Want: als de wereld om ons heen verandert, veranderen ook onze eigen doelen. En dus moeten we op elk gewenst moment kunnen bijsturen.

Nieuwe manier van werken én denken

Wendbaarheid is daarbij essentieel. Hoe meer bochten, hoe lastiger het parcours. Maar als je wendbaar (agile) bent als organisatie kun je zelfs de moeilijkste bochten op hoog tempo nemen. Of het nu gaat om de implementatie van nieuwe regelgeving, een nieuwe organisatie inrichting, het doorvoeren van bezuinigingen of veranderende prioriteiten.

Om die flexibiliteit aan te brengen in uw organisatie is een transitie nodig in de manier van werken en denken. Het traditionele blauwdruk denken wordt daarbij vervangen door een werkwijze en een mindset waarbij zowel het doel als ook de route daar naartoe constant bijgestuurd kan worden.

Aanpak

Om ook úw organisatie zo wendbaar en flexibel te maken dat ze op alle gevraagde veranderingen en ontwikkelingen in kan spelen hebben wij een aanpak ontwikkeld waarbij we de scrum principes en werkwijze invlechten in de praktijk van onze klanten.

Van blauwdruk denken naar een Agile mindset

Agile werken is vooral een kwestie van al doende leren en continu bijschaven. Dat betekent dat we aan de voorkant samen met u nadenken over uw doelstelling en de richting die het beste bij uw organisatie past. Vervolgens gaan we aan de slag. Door de Agile werkwijze in de dagelijkse praktijk te ervaren ontstaan er nieuwe inzichten en daarmee ook nieuwe mogelijkheden. Op basis hiervan blijven we bijsturen aan zowel de mens- als aan de inrichtingskant.

Om zelf invulling te kunnen geven aan het Agile raamwerk leiden we uw mensen op zodat ze gecertificeerd invulling kunnen geven aan de agile werkwijze die u voor ogen heeft. Hiervoor bieden we drie modules aan waaruit u, al naar gelang de behoefte, zelf een keuze kunt maken.

Op die manier ligt er een stevig fundament, wordt het Agile gedachtengoed doorleefd binnen uw organisatie en zijn uw medewerkers ondersteund tijdens hun eerste vlieguren. Om tenslotte het stuur zelf in handen te nemen en te ervaren hoe leuk het is om al die bochten op hoge snelheid te nemen.