Obvion
Duurzaam beter door portfoliomanagement

Duurzaam beter door portfoliomanagement

Obvion en ORGfit hebben al enige tijd een partnership waardoor we in het verleden al een aantal mooie uitdagingen samen hebben mogen oppakken. Het was dan ook vanuit die samenwerking dat Obvion ons vroeg of we ondersteuning konden leveren in de vorm van een medewerker portfoliomanagement.

Een passende match

Gezien de gevraagde kennis en ervaringen hebben we daarbij consultant Ruben de Heij naar voren geschoven die, na een gedegen selectietraject, ook door Obvion als meest geschikte kandidaat werd aangewezen. Gezien zijn proces-ervaring, pro-actieve houding en verbindende communicatie bleek hij de juiste kandidaat voor de rol.

Ruben heeft in deze rol samen met de portfoliomanager zorg gedragen voor de inrichting en uitvoering van alle processen die horen bij Portfoliomanagement. Deze processen leiden ertoe dat binnen de change organisatie van Obvion de juiste ideeën en initiatieven via een project gerealiseerd worden, binnen de projecten de medewerkers met de juiste competenties worden ingezet en het beschikbare budget gemanaged wordt. Hierdoor levert de change organisatie van Obvion een maximale bijdrage aan de strategie realisatie van Obvion en de Rabobank Groep als geheel.

Verbinding de sleutel tot succes

Wat Ruben zijn rol vooral complex maakte was de initiële inrichting van de processen, de ruime omvang van het portfolio, de prioriteiten en de soms tegengestelde belangen van de change organisatie en de running organisatie. Door middel van zijn verbindende karakter, inlevingsvermogen in de zeer gevarieerde groep stakeholders en omgevingsbewustzijn lukte het Ruben om een gedragen proces neer te zetten waarvan de toegevoegde waarde in de gehele organisatie onderkend wordt.

Al met al een uitdagende klus in een inspirerende organisatie die Ruben met veel plezier en, volgens Obvion, naar volle tevredenheid heeft ingevuld. Op naar de volgende uitdaging!