Sittard-Geleen
WOO en grip op informatie!

In haar zoektocht naar een projectleider die twee projecten met twee verschillende projectgroepen in goede banen kon leiden, kwam gemeente Sittard-Geleen uit bij ORGfit. Enerzijds om de Wet open overheid in te voeren en te borgen binnen de organisatie en anderzijds om voor deze wet ook de grip op de informatiehuishouding te verstevigen. Vanwege de diverse raakvlakken tussen de twee projecten, was men op zoek naar één projectleider om de juiste verbindingen te kunnen leggen en een optimaal resultaat te kunnen behalen. Of men die projectleider gevonden heeft in de persoon van Myanou Claassen van ORGfit vertellen Patrick Meens en Ilse Terpstra van gemeente Sittard-Geleen zelf!