Een goede verbinding en open communicatie is de basis voor een succesvolle samenwerking en het leveren van gezamenlijke prestaties!

Leer Dominique kennen

Dominique Raemaekers

Consultant
Een verbinder die doelen realiseert vanuit échte betrokkenheid!

Dominique is geïnteresseerd in de medemens. Hij krijgt energie om (met) mensen te verbinden, nieuwe contacten te leggen en in gezamenlijkheid doelen te realiseren.

Organiseren zit hem in het bloed. Hij kan goed het totaalplaatje overzien, zoekt naar concreetheid, vraagt door als dat nodig is en is in staat snel nieuwe dingen tot zich te nemen. Dominique maakt complexe vraagstukken concreet zodat deze ook daadwerkelijk geïmplementeerd kunnen worden. Hij let hierbij steeds op een realistische balans tussen uitdaging, kwaliteit en haalbaarheid.

Het helpen van klanten vanuit échte betrokkenheid vindt Dominique belangrijk. Door zijn brede interessegebied is hij in staat diverse klanten te helpen. ORGfit geeft hem hierbij de benodigde variatie in zijn werk.